​ZDRAVLJE ACTAVIS

U farmaceutskoj kompaniji Zdravlje Actavis prisutni smo od 2003. godine, kada je kompanija privatizovana. Od tada do danas učestvovali smo u svim projektima rekonstrukcije i adaptacije postojećih i izgradnji novih pogona za proizvodnju lekova. Kompanija Zdravlje Actavis je prva srpska farmaceutska kompanija koja je dobila svetski GMP sertifikat za proizvodnju, a kompanija Građevinar prva srpska građevinska kompanija koja je izvela radove u skladu sa zahtevima ovog standarda, a sve po sistemu "ključ u ruke".