NLB BANKA

Izrada projekta i izvođenje radova na adaptaciji prostora i opremanja centrale i filijale banke u Beogradu. Radovi su izvedeni po sistemu ključ u ruke.