Istorija Organizaciona struktura Sertifikati

Istorija

Kompanija „Građevinar“ d.o.o. osnovana je 1989. godine u Beogradu, kao jedno od prvih privatnih preduzeća iz oblasti građevinarstva. Od samog osnivanja, kompanija se razvija u oblastima projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije industrijskih, komercijalnih i stambenih objekata. Do sada, kompanija je uspešno realizovala preko 300 projekata na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine. Danas je kompanija okrenuta isključivo poslovanju na lokalnom, srpskom tržištu, gde nastupa kao Generalni izvođač, najčešće po sistemu „ključ u ruke“.

Sva znanja i iskustva, stečena u radu na važnim projektima tokom godina, veoma su značajan kapital i uspešno se prenose na mlađe kadrove, koji su od početka bili okosnica razvoja „Građevinara“. Tim iskusnih inženjera u saradnji sa mladim, visoko kvalifikovanim i perspektivnim timom i iskusnom i kompletno opremljenom građevinskom operativom, u stanju je da isprati sve zahteve investitora na terenu, uz poštovanje najviših domaćih, evropskih i svetskih standarda u oblasti građevinarstva. Takođe, kompanija konstantno ulaže u edukaciju svojih zaposlenih.

Zahvaljujući tome, „Građevinar“ je postao prepoznatljiv brend, a stečeni renome bazira na bogatoj listi referenci izvedenih radova, svojoj pouzdanosti, dokazanom kvalitetu kako tokom samog izvođenja radova, tako i u izboru materijala, a pre svega strogom poštovanju ugovorenih rokova i obaveza. Pristup poslu i odnos sa investitorima je partnerski, što dokazuje višegodišnja uspešna saradnja sa mnogima od njih. Isti princip primenjuje se i u odnosu sa podizvođačima i dobavljačima.

Dugogodišnje uspešno poslovanje praćeno je i uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&S) i dobijanjem sertifikata za standarde ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Sedište kompanije se od 2008. godine nalazi u Trnskoj ulici na Vračaru. Kuća u kojoj je smešteno sedište je predratna vila u kojoj je živeo vojvoda Petar Bojović, veliki srpski vojskovođa iz perioda balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Kompletno je restaurirana pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Prednosti kompanije „Građevinar“ su ogromno iskustvo u poslovanju na srpskom tržištu, poznavanje lokalnih propisa i poslovnog ambijenta, kao i višegodišnja saradnja sa domaćim i stranim investitorima.

Moto kompanije je: „Zadovoljni partneri su ključ našeg uspeha!“

Sertifikati